Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

1. Facebook winactie –Nationale Ouderendag, wordt georganiseerd door KlavertjeHier, te Den Haag.
2. De Actie is geldig op vrijdag 25 september 2020 april van 8:00 uur tot en met 30 september 11.00 uur. (hierna te noemen: “Actieperiode”).
3. Een ieder die gedurende de Actieperiode via https://www.facebook.com/KlavertjeHier deelneemt aan de Actie van KlavertjeHier door zijn/haar antwoord op de gestelde vraag te reageren onder de winactie post, maakt kans op de Prijs. Bij nominatie wordt de Deelnemer via een persoonlijk bericht door KlavertjeHier benaderd.
4. De met de Actie te winnen prijs (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit: een roos’.
5. Uiterlijk 30 september 12.00 uur zal KlavertjeHier de Winnaars selecteren. De Winnaars worden gekozen op het door zijn/haar gegeven antwoord als reactie onder de winactie. KlavertjeHier maakt een willekeurige selectie uit de reacties. Tevens dienen de Deelnemers aan de Actievoorwaarden te voldoen. De Winnaars worden uiterlijk binnen 30 september voor 22.00 uur persoonlijk op de hoogte gesteld via een persoonlijk bericht. De Winnaars hebben tot 1 oktober 10.00 uur de tijd om te reageren. Mochten de Winnaars niet reageren binnen deze periode dan vervalt het recht op de Prijs en behoudt KlavertjeHier zich het recht voor om eventueel een andere Winnaar te selecteren onder de Deelnemers (onder dezelfde voorwaarden).
6. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn.
7. Deelnemer dient, indien hier door KlavertjeHier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.
8. KlavertjeHier behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude. Als KlavertjeHier een Deelnemer uitsluit dan heeft Deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding.
9. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De KlavertjeHier database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.
10. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de Prijs kan niet worden overdragen aan derden.
11. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
12. Het uitkeren van de Prijs wordt verzorgd door KlavertjeHier.
13. De persoonsgegevens worden in ieder geval gebruikt voor de doeleinden van de Actie, zoals voor het afleveren van de Prijs.
14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door KlavertjeHier voor de winactie, worden niet verstrekt aan derden en na de winactie worden de gegevens binnen werkdagen verwijderd.

15. KlavertjeHier en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor:
1. Aanvullende kosten die u maakt met het aannemen en gebruiken van de Prijs.
2. Schade die u maakt met het aannemen en gebruiken van de Prijs.
3. Gebreken in de uitgereikte Prijs.
16. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.
17. KlavertjeHier draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.
18. KlavertjeHier mag de Actievoorwaarden altijd wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor Deelnemers die zich al voor de Actie hebben aangemeld en aan deze Actievoorwaarden voldoen. Als KlavertjeHier de voorwaarden wijzigt dan plaatst KlavertjeHier de vernieuwde voorwaarden op de website van KlavertjeHier
19. Deze winactie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
20. KlavertjeHier mag de Actie altijd stopzetten of wijzigen. KlavertjeHier hoeft hiervoor geen reden op te geven. Als KlavertjeHier de Actie stopzet of wijzigt, dan heeft Deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding.
21. Over zaken die in deze Actievoorwaarden niet geregeld zijn, beslist de KlavertjeHier
22. Door mee te doen met de Actie geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze Actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze Actievoorwaarden.