COVID-19

✔ Uw Klavertje wordt alleen gekoppeld aan u of uw naaste. Hij/zij komt niet bij andere cliënten thuis, dit vermindert het risico aanzienlijk.
✔ De persoonlijke kennismaking tussen u en KlavertjeHier vindt bij voorkeur telefonisch plaats.
✔ Om een beter beeld te krijgen bij onze dienstverlening, bieden we zonder verplichtingen een “Koffie met Klavertje” service aan. Het Klavertje komt langs voor een bezoekje met als doel om kennis te maken met elkaar en de dienstverlening. Na het bezoek is er contact met u op om te bespreken hoe verder. U bepaalt.
✔ Als u of uw naaste gezondheidsklachten heeft die passen bij COVID-19, moet de hulp van uw Klavertje tijdelijk uitgesteld worden tot 24 uur na de klachten.
✔ Bij bezoek worden uiteraard strikt de richtlijnen van RIVM over hygiëne en afstand bewaren in acht genomen.
✔ Extra alternatieve contactmomenten (bijvoorbeeld telefonisch) tussen Klavertje en u of uw naaste worden ingepland.
✔ We beperken onze hulpverlening tot cliënten:
… Die in de buurt bijna geen netwerk hebben.
… Die gezelschap en ondersteuning krijgen van iemand uit de risicogroep.
… Van wie de familie op afstand woont.
✔ Elke situatie is anders. Gezamenlijk overleg en afwegingen maken tussen u, Klavertje en KlavertjeHier blijft continu nodig.

✔ Je biedt hulp aan maximaal één cliënt.
✔ Intakegesprekken met KlavertjeHier vinden telefonisch en waar mogelijk met beeldbellen plaats.
✔ Om cliënten en Klavertjes laagdrempelig en vrijblijvend kennis met elkaar te laten maken, bieden we de service “Koffie met Klavertje” aan. U gaat voor ongeveer een uurtje langs om kennis te maken met elkaar. Na het kennismakingsbezoek kijken we of de wens er is om dit vanuit beide kant voort te zetten in een overeenkomst.
✔ Bij gezondheidsklachten verzoeken wij per direct te stoppen met bezoek aan huis en contact op te nemen met KlavertjeHier.
✔ Bij bezoek worden uiteraard strikt de richtlijnen van RIVM over hygiëne en afstand bewaren in acht genomen.
✔ Extra alternatieve contactmomenten (bijvoorbeeld telefonisch) tussen jou en je cliënt worden ingepland.
✔ We beperken onze hulpverlening tot cliënten;
… Die in de buurt bijna geen netwerk hebben.
… Die gezelschap en ondersteuning krijgen van iemand uit de risicogroep.
… Van wie de familie op afstand woont.
✔ Hulp wordt zo efficiënt mogelijk verleend. Boodschappen worden bijvoorbeeld vooraf gehaald en niet gezamenlijk.
✔ Elke situatie is anders. Gezamenlijk overleg en afwegingen maken tussen naaste, Klavertje en KlavertjeHier blijft nodig.

Maatregelen voor cliënten

✔ Uw Klavertje wordt alleen gekoppeld aan u of uw naaste. Hij/zij komt niet bij andere cliënten thuis, dit vermindert het risico aanzienlijk.
✔ De persoonlijke kennismaking tussen u en KlavertjeHier vindt bij voorkeur telefonisch plaats.
✔ Om een beter beeld te krijgen bij onze dienstverlening, bieden we zonder verplichtingen een “Koffie met Klavertje” service aan. Het Klavertje komt langs voor een bezoekje met als doel om kennis te maken met elkaar en de dienstverlening. Na het bezoek is er contact met u op om te bespreken hoe verder. U bepaalt.
✔ Als u of uw naaste gezondheidsklachten heeft die passen bij COVID-19, moet de hulp van uw Klavertje tijdelijk uitgesteld worden tot 24 uur na de klachten.
✔ Bij bezoek worden uiteraard strikt de richtlijnen van RIVM over hygiëne en afstand bewaren in acht genomen.
✔ Extra alternatieve contactmomenten (bijvoorbeeld telefonisch) tussen Klavertje en u of uw naaste worden ingepland.
✔ We beperken onze hulpverlening tot cliënten:
… Die in de buurt bijna geen netwerk hebben.
… Die gezelschap en ondersteuning krijgen van iemand uit de risicogroep.
… Van wie de familie op afstand woont.
✔ Elke situatie is anders. Gezamenlijk overleg en afwegingen maken tussen u, Klavertje en KlavertjeHier blijft continu nodig.

Maatregelen voor Klavertjes

✔ Je biedt hulp aan maximaal één cliënt.
✔ Intakegesprekken met KlavertjeHier vinden telefonisch en waar mogelijk met beeldbellen plaats.
✔ Om cliënten en Klavertjes laagdrempelig en vrijblijvend kennis met elkaar te laten maken, bieden we de service “Koffie met Klavertje” aan. U gaat voor ongeveer een uurtje langs om kennis te maken met elkaar. Na het kennismakingsbezoek kijken we of de wens er is om dit vanuit beide kant voort te zetten in een overeenkomst.
✔ Bij gezondheidsklachten verzoeken wij per direct te stoppen met bezoek aan huis en contact op te nemen met KlavertjeHier.
✔ Bij bezoek worden uiteraard strikt de richtlijnen van RIVM over hygiëne en afstand bewaren in acht genomen.
✔ Extra alternatieve contactmomenten (bijvoorbeeld telefonisch) tussen jou en je cliënt worden ingepland.
✔ We beperken onze hulpverlening tot cliënten;
… Die in de buurt bijna geen netwerk hebben.
… Die gezelschap en ondersteuning krijgen van iemand uit de risicogroep.
… Van wie de familie op afstand woont.
✔ Hulp wordt zo efficiënt mogelijk verleend. Boodschappen worden bijvoorbeeld vooraf gehaald en niet gezamenlijk.
✔ Elke situatie is anders. Gezamenlijk overleg en afwegingen maken tussen naaste, Klavertje en KlavertjeHier blijft nodig.